PLATINUM MOTORS (ԱՅԷՅԷՅ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ) - IAA ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԱՎՏՈԱՃՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ստորև ներկայացված հաշվիչը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել աճուրդի վճարը, ﬔքենայի տեղափոխման արժեքը, ապահովագրությունը և մաքսազերծումը՝ 2020 թվականից գործող ԵԱՏՄ սակագներին համապատասխան։

Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր
Տեղափոխման վճար
Շարժիչի Տեսակ
Տարիք
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ


Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր

Տեղափոխման վճար
Շարժիչի Տեսակ
Տարիք
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ